Shungite Stretch Bracelet

$20.00

8m Shungite beads on stretch cord. 

Item Added.
Adding Item.